videosانیمیشن کوتاهمباحث انیمیشن

انیمیشن کوتاه The Blue & The Beyond (آبی و فراتر از آن)

547views

انیمیشن کوتاه The Blue & The Beyond به تمامیت فردی احترام می‌گذارد و مخاطب را تشویق به حفظ تفاوت‌ها در مقایسه با اکثریت جامعه می‌کند. در واقع همین طرز تفکر متفاوت است که باعث می‌شود فرد دارای هویت مستقل خود باشد یا اجازه دهد دیگران برای او تصمیم‌گیری کنند. انیمیشن کوتاه آبی و فراتر از آن برای آن دسته از مخاطبان جذاب است که تاثیر سنگین جامعه، علایق و وسلیقه دیگران روی زندگی خود را حس می‌کنند.

Leave a Response

62 − 60 =