اخبارمقالات

رده بندی انیمیشن های کوتاه پیکسار

برای پرندگان
برای پرندگان
1.06Kviews

۱- پاییر

پاییر
پاییر

۲- روز و شب

روز و شب
روز و شب

۳- تا قسمتی ابری

تا قسمتی ابری
تا قسمتی ابری

۴- سوپر تیم سانجی

سوپر تیم سانجی
سوپر تیم سانجی

۵- پرستو

پرستو
پرستو

۶- ماه

ماه
ماه

۷- برای پرندگان

برای پرندگان
برای پرندگان

۸- لو

لو
لو

۹- لاوا

لاوا
لاوا

۱۰- بازی جری

بازی جری
بازی جری

۱۱- باندین

باندین
باندین

۱۲- نیک نک

نیک نک
نیک نک

۱۳- گروه موسیقی یک نفره

گروه موسیقی یک نفره
گروه موسیقی یک نفره

۱۴- بلند شده

 بلند شده
بلند شده

۱۵- چراغ مطالعه کوچک

چراغ مطالعه کوچک
چراغ مطالعه کوچک

۱۶- اسباب ‌بازی فلزی

اسباب ‌بازی فلزی
اسباب ‌بازی فلزی

۱۷- چتر آبی

چتر آبی
چتر آبی

۱۸- آرزوی قرمز

آرزوی قرمز
آرزوی قرمز

۱۹- ماجراهای آندره و والی بی

ماجراهای آندره و والی بی
ماجراهای آندره و والی بی

Leave a Response

99 − = 92