تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

نورپردازی

آموزشمقالاتنورپردازی

نورپردازی در انیمیشن – بخش معرفی (قسمت دوم)

هدایت نگاه بیننده ، تکنیک دیگری در نورپردازیست که بر داستان تاثیر میگذراد و به دلیل سادگی و ابتدایی بودنش ، معمولا از آن غافل میشوند.