ورود | عضویت

تمام پروفایل ها

1 2 3 4 5 6 7 8 9
hafez-1367 حافظ رضایی ایران ، قزوین
mahsash mahsa shahbazi ایران ، اصفهان
fatemeh1376 فاطمه صدیق ایران ، مرکزی
rouzbeh10 Rouzbeh Hossein ایران ، تهران
mahin69 مهین نجاری ایران ، مرکزی
ahmadhi احمد حلمی ایران ، قم
eram1384 علیرضا قاسمی ایران ، تهران
mortezab مرتضی بیگدلی ایران ، البرز
hmpvfx80 حسن مهدوی پور ایران ، خراسان رضوی
majid1350 hassan majidian ایران ، تهران
raziye3339 راضیه شهریاری ایران ، اصفهان
mojtaba_p مجتبی پژوهان منش ایران ، خراسان رضوی
solouki حسين سلوکي ایران ، اصفهان
abascgi abbas mobini ایران ، یزد
sirmghsbd مهرداد Fargam ایران ، فارس
animator9091 مهلا میرزائی ایران ، کرمان
miladpaktinat milad paktinat ایران ، تهران
frostup آرش آهاز ایران ، البرز
darkwind علیرضا مزاری ایران ، مازندران
1 2 3 4 5 6 7 8 9

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .