ورود | عضویت

تمام پروفایل ها

4 5 6 7 8 9 10 11 12
animadi ahmad emadi ایران ، فارس
kiyanporde6747 کیان پردل ایران ، تهران
mojtibots مجتبی کاظم ایران ، البرز
hich10 مهدی هادی ایران ، خراسان جنوبی
pm3d peyman moshiry ایران ، اصفهان
mahdi1313 مهدی پورجعفر ایران ، آذربایجان شرقی
saeedir91 saeed waisy ایران ، کرمانشاه
sarasj68 سارا سیدجواد ایران ، تهران
samaneh7kh سمانه خدمتلو ایران ، تهران
ashkan2556 اشکان سلاحورزی ایران ، لرستان
saeedsheykhi سعید شیخی ایران ، فارس
mirali میرعلی حسینی ایران ، تهران
sam62 sam ghaznavi ایران ، فارس
hamed1372 حامد سلیمی ایران ، فارس
pouya2015 pouya F.A ایران ، کردستان
a1b2c3d4e5 مهدی سرچشمه بنیسی ایران ، تهران
khamas محمد جواد خضری ایران ، فارس
mamali4580 محمد علی براهویی ایران ، کرمان
4 5 6 7 8 9 10 11 12

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .