ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

عابدین محمدی

۱۳۶۵ / شهریور / ۲۰

کرمانشاه

بله

www.facebook.com/abedin.mohammadi

2D


درباره

دوستان (2)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .