ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

alireza Islamzadeh

۱۳۷۰ / بهمن / ۲۶

اردبیل

خیر

-

3D

3D Max , Illustrator , Photoshop


درباره

Life has no meaning without graphic and i love work in GW

دوستان (1)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .