ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

Amir Hosein Sistanian

۱۳۹۰ / اسفند / ۲۰

خراسان رضوی

بله

-

3D

Maya


درباره

دوستان (2)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .