ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

بهروز سلیمانی

۱۳۸۶ / شهریور / ۲۴

اصفهان

بله

-

3D

Maya , 3D Max , Blender , Cinema 4D , Illustrator , Lightwave , Mud box , Softimage , Zbrush , Photoshop


درباره

من بهروز هستم مشتاق انیمیشن سازی ای دوستان عزیز

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .