ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

محمد بهشتی راد

۱۳۷۴ / خرداد / ۲۲

تهران

بله

-

2D

Cinema 4D , Illustrator , Photoshop


درباره

instagram : https://www.instagram.com/mohamadbeheshtirad

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .