ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

سعید قلی زاده

۱۳۶۳ / دی / ۱۱

تهران

بله

kenculate.blogspot.com

3D

Maya


درباره

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .