ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

محمدحسن عابدینی

۱۳۷۴ / بهمن / ۳۰

اصفهان

خیر

-

3D

3D Max , Mud box , Photoshop


درباره

Game Lowpoly modeling and HQ texturing : Character,Car,Map
HQ Modeling for Animation and Texture painting with Mudbox.
Corrently studing on detailed character modeling in Maya and ZBrush

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .