ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

محمد مهدی رموک

۱۳۵۴ / دی / ۱۴

تهران

بله

-

3D

3D Max , Cinema 4D , Illustrator , Photoshop


درباره

ساخت انیمیشن و طراحی کارکتر

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .