ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

Mostafa Shakeri

۱۴۱۱ / آبان / ۰۴

هرمزگان

بله

http://mrshakeri.wordpress.com/

3D

3D Max


درباره

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .