ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

طیبه خلیلی مهر

۱۳۵۸ / اردیبهشت / ۱۱

کرمانشاه

بله

-

3D

Maya


درباره

شروع فعالیت در زمینه انیمیشن ازسال1385
Modeling-Texture painting-Character animation

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .