ورود | عضویت
portfolio gallery
درباره
مشخصات

یوسف شیری

۱۳۶۸ / دی / ۱۱

زنجان

بله

-

2D

Maya , 3D Max , Illustrator , Photoshop


درباره

تسلط کامل به انیمه استدیو یا موهو
انیماتور
ستاپ کاراکتر
طراحی کاراکتر
گوینده
تدوین
تصویر ساز

دوستان (0)

افزودن به دوستان

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .