ورود | عضویت

تکنولوژی های بکار رفته در ساخت انیمیشن «موآنا»

۱۳۹۵ / آذر / ۰۴

ساخت آتش فشان زنده

  

لینک دانلود HD

اقیانوس به عنوان یک کاراکتر

   

لینک دانلود HD

افکت های آب

لینک دانلود HD

تکنولوژی های بکار رفته در ساخت انیمیشن «موآنا»

تکنولوژی های بکار رفته در ساخت انیمیشن «موآنا»

تکنولوژی های بکار رفته در ساخت انیمیشن «موآنا»

853
اخبار

لطفا عبارت انیمیشن را در فیلد زیر وارد نمائید

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .