ورود | عضویت

11 اپلیکیشن برتر طراحی و نقاشی برای آیپد

۱۳۹۵ / آذر / ۱۸

11 اپلیکیشن برتر طراحی و نقاشی برای آیپد 

11 اپلیکیشن برتر طراحی و نقاشی برای آیپد

 

1- Procreate 3.2 (https://itunes.apple.com/gb/app/procreate-sketch-paint-create./id425073498?mt=8)

2- Pixelmator (https://itunes.apple.com/gb/app/pixelmator/id924695435?mt=8)

3- Autodesk Graphic (https://itunes.apple.com/gb/app/graphic-illustration-design/id363317633?mt=8)

4- Inkist (https://itunes.apple.com/gb/app/inkist/id549655954?mt=8)

5- Adobe Photoshop Sketch (https://itunes.apple.com/gb/app/adobe-photoshop-sketch/id839085644?mt=8)

6- Adobe Illustrator Draw (https://itunes.apple.com/us/app/adobe-illustrator-draw-scalable/id911156590?mt=8)

7- Autodesk Sketchbook Pro (https://itunes.apple.com/gb/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8)

8- Tayasui Sketches (https://itunes.apple.com/app/tayasui-sketches/id641900855?mt=8)

9- Inspire Pro (https://itunes.apple.com/gb/app/inspire-pro-paint-it.-blend/id355460798?mt=8)

10- ArtRage (https://itunes.apple.com/gb/app/artrage/id391432693?mt=8)

11- ASketch (https://itunes.apple.com/gb/app/asketch/id371723593?mt=8) 

520
اخبار

لطفا عبارت انیمیشن را در فیلد زیر وارد نمائید

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .