ورود | عضویت

انیمیشن کوتاه زمان صرف چای

۱۳۹۶ / اردیبهشت / ۳۱

مادربزرگی که تصمیم می گیرد ربات قدیمی خود را با ربات جدیدتر جایگزین کند...


انیمیشن کوتاه مان صرف چای

کارگردانان:

Thomas Bourret    

Vincent Delmon     

François Gris           

Julian Mifsud          

Rémi Vincent         

269
اخبار

لطفا عبارت انیمیشن را در فیلد زیر وارد نمائید

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .