ورود | عضویت

نمونه ای از چارت سازمانی عوامل تولید برای تولید انیمیشن های تلویزیونی

۱۳۹۶ / مهر / ۱۹

175
اخبار

لطفا عبارت انیمیشن را در فیلد زیر وارد نمائید

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .