archiveانیمیشن

اخبارانیمیشن ایران

یک گروه قسم خوردند بهترین فیلم زندگیشان را بسازند

بهرام عظیمی به تازگی مراحل تولید انیمیشنی به نام "یتیم" را آغاز کرده که اثری خیریه است و در حمایت از ایتام ساخته می شود.
1 151 152 153 154 155 168
Page 153 of 168