تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

archiveمایا

اخبارکلیپ

انیمیشن دیوار مرگ

این انیمیشن برای مایا 2018 ساخته شده و تمامی مراحل ساخت آن در در همین نرم افزار انجام گرفته و رندر آن نیز توسط آرنولد صورت گرفته است