تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

archiveهایائو میازاکی

هایائو میازاکی
اخبارکلیپمستند

مستند «مرد پایان ناپذیر: هایائو میازاکی»

موسسه پخش NHK ساخت این مستند را از سه سال پیش و همزمان با اعلام بازنشستگی این کارگردان و انیماتور معروف شروع کرد و به تازگی آن را منتشر کرده است.