تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

archiveپیکسار

اخبار

تیم «درون بیرون» بهترین تیم است

تیمی که جان لاسیتر در فیلم «درون بیرون» در اختیار داشته است، بهترین و با استعدادترین تیمی بوده که تا کنون در تاریخ کمپانی پیکسار شکل گرفته است.
1 38 39 40 41 42 44
Page 40 of 44