ورود | عضویت
میزبان خورشید

برای پیشرفت انیمیشن در کشور ، ما نیاز به شرکت های انیمیشن داریم تا گروه های انیمیشن

۱۳۹۵ / مرداد / ۰۵

در گروه هاي توليد کننده انيميشن، آرتيست کار هايي بيشتر از وظيفه ي خود انجام ميدهد اما در شرکت ها هر تخصصي در جايگاه خود قرار ميگيرد و باعث ميشود بازدهي بالاتر رود.

گفتگو کوتاهی با کارگردان مجموعه میزبان خورشید به همراه تریلر این انیمیشن زیبا

۱۳۹۴ / بهمن / ۰۴

تیزر انیمیشن میزبان خورشید محصول شرکت یار منتشر شد

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .