ورود | عضویت
پوز

انتخاب بهترین پوز ها برای یک شات

۱۳۹۶ / مهر / ۲۷

هر اندازه که بدن درگیر انجام عملی شود به هم اندازه نیز حرکات قابل باور تر می شوند.

نکات کوتاه انیمیشن: کج کردن بدن کاراکتر

۱۳۹۵ / اردیبهشت / ۲۱

کج کردن بدن کاراکتر نکته بسیار موثری برای بهتر شدن جذابیت و دینامیک پوز های شما است.

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .