ورود | عضویت
رندرینگ

بازتاب نور

۱۳۹۶ / آبان / ۲۱

در ادامه بحث رندرینگ در انیمیشن

ری تریسینگ چیست؟

۱۳۹۶ / آبان / ۱۵

در ادامه مبحث رندرینگ چیست؟

رندرینگ چیست؟

۱۳۹۵ / تیر / ۲۱

«کریستوف هری» از بخش تحقیقات پیکسار پروسه رندرینگ را برای ما تشریح می کند.

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .