ورود | عضویت
جابز

داستان خریده شدن استودیو پیکسار توسط دیزنی

۱۳۹۶ / مهر / ۳۰

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .