ورود | عضویت
ری تریسنگ

ری تریسینگ چیست؟

۱۳۹۶ / آبان / ۱۵

در ادامه مبحث رندرینگ چیست؟

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .