ورود | عضویت
نایت رایتر

ساخت انیمیشن با قلم Night-Writer

۱۳۹۶ / آبان / ۲۱

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .