ورود | عضویت
دوسالانه پویا نمایی

انیمیشن هنری ایران در دنیا حرف برای گفتن دارد

۱۳۹۱ / اسفند / ۰۳

گفت وگوی اختصاصی خانه انیمیشن ایران با فاطیما یثربی انیماتور و یکی از داوران جشنواره دوسالانه پویانمایی تهران

جشنواره پویانمایی مدرسه ای بزرگ برای انیماتورهای کشور است

۱۳۹۱ / دی / ۱۷

گفت وگوی اختصاصی خانه انیمیشن با محمدرضا کریمی صارمی دبیر هشتمین جشنواره دوسالانه بین المللی پویانمایی تهران

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .