ورود | عضویت
آنگ لی

سبز بودن راحت نیست

۱۳۹۱ / اسفند / ۲۵

بحثی در مورد جلوه های ویژه وچیزهایی که در این مورد مطرح است

زندگی پی داستان یک ببر

۱۳۹۱ / دی / ۲۶

زندگی پی (Life Of Pi) نامزد اسکار و فیلمی سرشار از جلوه های ویژه و شبیه سازی کامپیوتری چگونه ساخته شد

جایزه جلوه های ویژه به آنگ لی می رسد

۱۳۹۱ / دی / ۲۰

انجمن جلوه های ویژه (VES) جایزه ی رویاپردازی را به آنگ لی خواهد داد

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .