ورود | عضویت
VES

برندگان یازدهمین دوره جوایز انجمن جلوه های ویژه

۱۳۹۱ / بهمن / ۱۹

شجاع و زندگی پی برنده جوایز اصلی انجمن جلوه های ویژه (VES) شدند

نامزدهای جوایز VES اعلام شدند

۱۳۹۱ / دی / ۲۳

انجمن جلوه های ویژه (VES) نامزدهای یازدهمین جوایز سالیانه اش را اعلام کرد

جایزه جلوه های ویژه به آنگ لی می رسد

۱۳۹۱ / دی / ۲۰

انجمن جلوه های ویژه (VES) جایزه ی رویاپردازی را به آنگ لی خواهد داد

درباره ما

خانه انیمیشن ایران جایی است که از توانمندی ها و استعداد های انیمیشن ایران حمایت می کند و سعی دارد در این حوزه یار هنرمندان باشد و حمایت های مادی و معنوی را در این بخش برای آنها فراهم سازد .