تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

archiveاسکار

اخبار

اسکار امسال به کدام انیمیشن می رسد؟

«آن تامپسون» منتقد مطرح وب سایت ایندی وایر فهرست انیمیشن های دارای شانس کسب مجسمه طلایی اسکار را معرفی کرد.
1 2 3 4 5 7
Page 3 of 7