archiveبازاریابی

اخبارمقالات

۵ درس ارزشمند بازاریابی از فیلم های دیزنی

سال 2016 بدون شک سال دیزنی است و این کمپانی با فروش های موفقی که در گیشه داشته در مسیر یک رکورد شکنی تاریخی قرار دارد.