archiveبازمانده

اخبارانیمیشن ایران

خودنمایی انیمیشن «بازمانده» در کاخ مردمی جشنواره فجر

انیمیشن «بازمانده» با سالنی پر از تماشاگران و استقبال خوب آنها بر روی پرده پردیس سینمایی ملت، کاخ مردمی جشنواره، خودنمایی کرد.