archiveجشنواره پویانمایی تهران

اخبارانیمیشن ایران

کارت ۱۲۰۰ نفر برای حضور در نهمین جشنواره پویانمایی تهران صادر شد

کارت‌های شرکت در نهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران برای گروه‌های مختلف صادر شده و متقاضیان می‌توانند در ایام تعیین شده با مراجعه به دبیرخانه جشنواره کارت‌های خود را دریافت کنند.
1 2
Page 1 of 2