archiveدوری

اخبارمقالات

۱۵ فیلم انیمیشنی که در ابتدا ساختار کاملا متفاوتی داشتند

در داستان انیمیشن ایده ها را باید به صورت آهسته ای گسترش داد و این پروسه را باید بسیار تکرار کرد و در هر تکرار چیز های با ارزش و خوبی را به داستان اضافه کرد تا داستان شکل خوبی به خود بگیرد.