تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

archiveنرم افزار

اخبارکلیپ

انیمیشن دیوار مرگ

این انیمیشن برای مایا 2018 ساخته شده و تمامی مراحل ساخت آن در در همین نرم افزار انجام گرفته و رندر آن نیز توسط آرنولد صورت گرفته است
1 2 3 4 5 13
Page 3 of 13