تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

archiveهابیت

اخبار

پیتر جکسون، «تن تن۲» را می سازد

بنابر برخی شایعات قسمت دوم تن تن برگرفته از داستان هفتگوی بلورین و یا زندانیان خورشید تولید خواهد شد.
1 2
Page 1 of 2