archiveآقای پیبادی و شرمن

اخبارمقالات

آقای پی‌بادی و شرمن به سفر زمان می‌روند

انیمیشن «آقای پی‌بادی و شرمن» گرچه سوژه اصلی آن برای بچه‌هاست ولی در بحث اینکه یک سگ پسری را به فرزندخواندگی قبول کرده، چالش‌برانگیز است.