archiveرنگو

اخبار

اگر فیلم های انیمیشنی مطرح با حداقل بودجه و زمان ساخته می شدند، چه ظاهری داشتند!

چه اتفاقی می افتاد اگر بودجه فیلم های انیمیشنی مطرح به حداقل ممکن می رسید و کاری که بر روی آن ها باید انجام می شد در سریع ترین زمان ممکن بود؟