تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

مقالات

آموزشمقالاتنورپردازی

نورپردازی در انیمیشن – بخش معرفی (قسمت دوم)

هدایت نگاه بیننده ، تکنیک دیگری در نورپردازیست که بر داستان تاثیر میگذراد و به دلیل سادگی و ابتدایی بودنش ، معمولا از آن غافل میشوند.
مقالات

سلاطین حقیقی جنگل

"راب لگاتو" سرپرست افسانه ای جلوه های بصری و "کالب دیشنل" فیلم بردار ، به دنبال پخش نسخه نمایش خانگی "فیلم شیر شاه" ، درمورد کار های نو آورانه خود در این فیلم صحبت میکنند.
تبلیغات

آخرین مطالب