مباحث انیمیشنمستند

مستند داستان پسکار

داستان پیکسار
داستان پیکسار
2.6Kviews

مستند «داستان پیکسار» مستندی درباره پیدایش و تاریخچه شرکت پیکسار است و به فراز و نشیب‌های این شرکت ساخت انیمیشن می‌پردازد.

داستان پیکسار
داستان پیکسار

 

1 Comment

Leave a Response

2 + 5 =