تماس با ما

خانه انیمیشن ، خانه ایست برای تمام خانواده ی بزرگ انیمیشن ایران.

- Advertisement -

مقالات

مقالات

مدیریت احساسات با کارتون / تحلیل روان شناختی انیمیشن «درون و بیرون »

درون بیرون ، داستان ها و ذهنمان است. فیلم احوال دخترک ۱۱ ساله ای به نام من رایلی» را روایت می کند که به علت تغییر شغل پدر همراه با خانواده به شهر دیگری مهاجرت می کنند؛ اما رایلی در مهاجرت دچار چالش هایی می شود.
1 2 3 4 5 6 54
Page 4 of 54